Menjador

Consulta i descarrega’t el menú del mes aquí. (I el menú sense carn aquí).

El servei de menjador s’ofereix a tot l’alumnat del centre. L’AFA és qui s’encarrega de gestionar aquest servei, amb cuina i menjador propis.

Tenim contractades dues empreses especialitzades, que es regeixen per un Pla de Funcionament del servei, redactat conjuntament amb l’equip directiu de l’escola i aprovat periòdicament pel Consell Escolar.

El servei de cuina està assignat a l’empresa Campos Estela. Oferim menús que introdueixen pasta, llegum i carn ecològiques, làctics artesans de proximitat, arròs, fruita i hortalisses de proximitat, i pasta i arròs integrals. Pel que fa al peix, els menús preveuen que sigui producte fresc, segons temporada.

El servei de monitoratge està assignat a l’empresa Ellap. Entenem la franja horària del migdia com una estona on els nens i nenes aprenen bons hàbits alimentaris, de salut i higiene; així com una estona per a potenciar el desenvolupament personal i social. En aquest sentit, les actuacions i propostes d’activitats que es plantegen segueixen la línia pedagògica de l’escola.

Fer ús del servei

Es pot fer ús del servei de manera regular o bé un ús esporàdic.

Ús fix del servei: Es considera un ús fix del servei quan l’infant es queda a dinar de forma recurrent, cada dia o dies fixes de la setmana, amb un mínim de 3 dies i sempre que siguin els mateixos dies cada setmana. Per ser usuari fix s’ha de comunicar a l’AFA mitjançant el formulari d’ALTA del servei que trobareu a l’apartat documentació. (en cas que no es compleixi l’anterior esmentat, es considerarà esporàdic). El pagament es farà de manera mensual per domiciliació bancària, la primera setmana del següent mes de l’ús del servei. En cas que l’infant no es quedi a dinar un dia determinat, per qualsevol motiu, la família haurà d’avisar abans de les 10h del mateix dia per algun dels canals oficials de comunicació de l’AFA (whatsapp, email, telèfon i telegram). En aquest cas nomès es farà el cobrament de la part corresponent a monitoratge i no es cobrarà el menú del dia. Si no s’avisa dins d’aquest termini, es cobrarà l’import íntegre del servei.

Ús esporàdic: Es considera un ús esporàdic del servei quan l’infant es queda menys de tres dies a la setmana. En aquest cas, cal avisar i aportar el comprovant del pagament abans de les 10h del matí del mateix dia. El pagament es pot fer per vàries vies: – Per caixer automàtic, amb el codi 130700 – Fent un ingrés bancari o transferència al compte del Banc de Sabadell: ES70 0081 1666 10 0001081612 – Per domiciliació bancària (en cas que s’hagin comunicat a l’AFA totes les dades necessàries)

Comunicar canvis o incidències

Sempre que hi hagi qualsevol modificació puntual en l’ús escollit per a cada família (si un infant està malalt i no farà ús del servei de menjador, per exemple) o bé calgui avisar d’alguna incidència (si un infant ha de menjar menú de dieta per malaltia), cal comunicar-ho a l’AFA amb la major antel·lació possible. L’hora límit per a comunicar els canvis és les 10h del matí del mateix dia. Si l’avís no arriba dins d’aquest termini, l’AFA no pot assegurar que es pugui fer cas de la petició i, en cas que es tracti de la comunicació d’una baixa, no es podrà aplicar el descompte.

En cas que calgui comunicar un cas d’al·lèrgia o intolerància a algun aliment, caldrà aportar un informe mèdic.

Els canvis permanents de les rutines d’assistència, així com els canvis en alguna de les dades de domiciliació bancària o de baixa del servei s’hauran de comunicar per escrit a l’AFA abans del dia 20 de cada mes, per tal de poder actualitzar la informació abans de passar els rebuts. En cas de no complir aquest termini, les regularitzacions no es podran fer fins el mes següent.

Per a fer arribar els avisos, hi ha diferents canals de comunicació: – Per correu electrònic: afa@afabalta.cat – Per telèfon: 605 20 30 62 – Per WhatsApp o Telegram: 605 20 30 62

Preus de menjador

Els preus de menjador són: – Ús fix del servei: 7,25€ per àpat – Ús eventual del servei: 7,98€ per àpat

*En cas que un infant fix no es quedi a dinar un dia determinat, la família haurà d’avisar abans de les 10h del mateix dia. Si no s’avisa dins d’aquest termini, es cobrarà l’import íntegre del servei. Si s’avisa, es cobrarà només la meitat de l’import del dia en concepte de monitoratge. *Més informació sobre la gestió dels pagaments en aquest apartat *Podeu consultar la informació sobre el funcionament de la gestió administrativa del servei de menjador a l’apartat de Documents

L’AFA es reserva el dret de modificar, interpretar o aplicar les normes de funcionament del servei en els casos en què les circumstàncies específiques o requereixin. En cas de conflictes d’interpretació, la decisió la prendrà la Junta directiva de l’AFA.

Més informació:
Què cal portar
Menús especials
Gestió de pagament
Ajuts

Si voleu comentar qualsevol tema relacionat amb el servei de menjador, podeu parlar amb el Xavi Alarco, psicòleg, o amb l’Ernesto Ginebra, coordinador del servei de menjador, preferiblement abans de les 11h. L’horari d’atenció a les famílies és de 9 a 12h, sempre amb cita prèvia.

 Contacteu amb l’AFA per fer la sol·licitud i us atendrem el més aviat possible.