Contacte

Atenció presencial

Al despatx de l’escola, amb cita prèvia

Per telèfon, WhatsApp o Telegram

605 20 30 62

Per correu electrònic

– Qüestions generals: afa@afabalta.cat
– Extraescolars, casal d’estiu o altres activitats: activitats@afabalta.cat
– Contacte amb la Junta: junta@afabalta.cat
– Comissió Inclusió: inclusio@afabalta.cat
– Comissió Jornada Contínua: afa@afabalta.cat