nov.

17

2019

Pla de funcionament del menjador

Un dels objectius de la nova Junta (ara ja no tan nova, val a dir) era revisar i actualitzar el ‘Pla de Funcionament del Menjador‘. I després de mesos de feina i reunions amb escola, podem dir que ja el tenim! En el darrer Consell Escolar el pla que avui us presentem va quedar aprovat; per tant, aquest és el document que defineix i estableix el funcionament de l’estona del migdia.

Es tracta d’un document marc que preten establir de manera duradora els aspectes de funcionament del servei de menjador. Tots els aspectes que contempla aquest Pla de funcionament estan subjectes a modificació, igual que les noves consideracions que es puguin incorporar, ja que es tracta d’un “document obert” i, per tant, susceptible de ser modificat, segons vagi indicant l‘experiència en la seva aplicació.

Els principis que han de regir el funcionament i la gestió del servei de menjador han d’estar d’acord i en línia amb els mateixos principis que regeixen la resta de les activitats de l’escola i que són presents en els respectius documents de centre: PEC (Projecte Educatiu de Centre) i les NOFC (Normes i Organització i Funcionament de centre), PdD (Projecte de Direcció).Aquests aspectes fan referència als criteris pedagògics basats en la inclusió i l’atenció a la diversitat, als criteris de gestió econòmicatransparent, als valors democràtics i de respecte que són presents al PEC i que han d’impregnar tots els àmbits d’actuació dins el marc de l’escola.

El podeu consultar aquí.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *